Wie zijn wij?

Yvonne te Nijenhuis

Yvonne volgde de HBO-opleiding Logopedie/Akoepedie in Groningen en studeerde daar in 1984 af. Zij startte een praktijk in Buitenpost. In 2009 rondde ze de studie orthopedagogiek, specialisatie leerproblemen, aan de Rijksuniversiteit Groningen af.
Yvonne: Naast mijn werk in de praktijk heb ik ook gewerkt in het speciaal onderwijs (ZMLK, Speciaal Basisonderwijs, school voor kinderen met ernstige spraak, taal- en gehoorproblemen) en de zorg (ziekenhuis de Sionsberg, AWBZ zorg voor auditief en communicatief beperkten, CB+-team). Ik ben jarenlang kwaliteitskringbegeleider geweest van de kwaliteitskring ‘Stotteren Friesland’ en oefen deze functie nu uit bij de kwaliteitskring ‘Lezen en Spellen’.
Specialismes: ernstige spraak- en taalproblemen bij kinderen, slechthorendheid, stotteren, dyslexie.
Aanwezig: dinsdag en woensdagmorgen in Kollum;
woensdagmiddag, donderdag en vrijdag in Buitenpost.