Rechten in de zorg

Rechten in de zorg
Als u zorg van ons ontvangt, heb u een aantal rechten, die omschreven staan in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst, bijvoorbeeld het recht op informatie of het waarborgen van uw privacy. Klik hier voor een uitgebreide uitleg van uw rechten.

Patiëntenklachtrecht en beroepscode
Wij bieden u graag hulp en begeleiding en doen er alles aan goede zorg te verlenen en die zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt of ouder van een minderjarige cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat eerst met uw logopedist te bespreken; er kan natuurlijk sprake zijn van een misverstand. Als een gesprek geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Zoals de wet Wkkgz vereist, is de praktijk aangesloten bij een goedgekeurde klachten- en geschillenregeling. Dit is de Klachten-en geschillenregeling Paramedici. U kunt deze bereiken door te klikken op: klachtenloket. Op deze site vindt u onder andere informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden.

Rechten rondom privacy
In ons privacyreglement vindt u een omschrijving van uw rechten die uw privacy beschermen.