Aanmelden


U kunt op diverse manieren bij ons aanmelden:
-telefonisch: 0511-544436 / 06-33807680
-per mail: info@logopediebuitenpost.nl
-via ons aanmeldformulier onderaan de bladzijde
Onder ‘praktijkinformatie’ vindt u op deze website ons privacyreglement. Na aanmelding nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bij de eerste afspraak neemt u het volgende mee:
-de verwijsbrief (van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts of tandarts)
-uw zorgpas
-een geldig identiteitsbewijs

Verwijsbrief
Stelt u prijs op vergoeding van de logopedie door de zorgverzekeraar, dan hebt u een verwijsbrief nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts of tandarts. Meestal kan de verwijzer die rechtstreeks naar ons opsturen via Zorgdomein.

Werkwijze
Na aanmelding vindt eerst een intakegesprek plaats. In dit gesprek wordt het probleem verhelderd en er wordt een start gemaakt met het onderzoek om een goede diagnose te kunnen stellen. Een onderzoek kan vaak niet in één zitting worden afgerond. Ook wordt soms nog aanvullende informatie opgevraagd bij andere instanties of zorgverleners. Hiervoor vragen wij uw toestemming door middel van het ondertekenen van de behandelovereenkomst, die tevens andere belangrijke informatie over de behandeling bevat.
Er wordt een logopedische diagnose geformuleerd en er wordt een behandelplan gemaakt. Daarna begint de behandeling. Het is mogelijk dat het behandelplan tijdens de behandeling wordt bijgesteld. Tussentijds en aan het eind van de behandeling wordt de behandeling geëvalueerd en kan er opnieuw onderzoek plaatsvinden. Na afloop van de behandeling wordt de verwijzer op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek en de behandeling.

Afmelding
U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Wij doen ons best u een ander tijdstip aan te bieden.

Tarieven

Logopedie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Dat wil zeggen dat de zorg volledig wordt vergoed. Vanaf 18 jaar geldt wel het eigen risico. De tarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld door de zorgverzekeraars. Voor 2023 heeft de praktijk met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Behandeling van lees- en spellingproblemen die geen verband houden met logopedische stoornissen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Problemen met het rekenen vallen ook niet onder de vergoede zorg. Natuurlijk kunnen wij wel hulp bieden. Wij informeren u graag persoonlijk over onze particuliere tarieven.

  Uw gegevens

  Naam*
  E-mailadres*
  Telefoonnummer*
  Gegevens cliënt
  Naam (indien afwijkend van boven)
  Geslacht*
  Geboortedatum*
  Adres*
  Postcode*
  Woonplaats*
  Huisarts*

  Verwijsbrief aanwezig?*
  Naam verwijzer
  Omschrijving van de klacht*

  Controlevraag*

  ManVrouw

  JaNee